Home

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap

På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle ger vi eleverna verktyg att genom ett källkritiskt och vetenskapligt förhållningssätt navigera i vår globaliserade värld. Våra elever lär sig att se sammanhang och kan sätta sig själv i relation till sin omvärld. Programmet är tydligt högskoleförberedande och betonar samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) passar dig som är intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha en bred allmänbildande utbildning och funderar på att studera vidare på högskola inom samhällsvetenskapen. Du läser till exempel samhällskunskap, psykologi och moderna språk För dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor är Samhällsvetenskapsprogrammet på Kunskapsgymnasiet Göteborg ett naturligt val. På Samhällsvetenskapsprogrammet får... Samhällsvetenskap är en av våra utbildningar som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle är tydligt högskoleförberedande och fokuserar på en samhällsvetenskaplig utgångspunkt i studiet av vår globaliserade värld. På..

Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning samhällsvetenska

Samhällsvetenskapsprogrammet - GymnasieGuide

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap Utbildningen utvecklar dina kunskaper om Sverige, Europa och världen och om samspelet mellan individ och samhälle. Inriktningen samhällsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper om samhällsstrukturer och människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå Samhällsvetenskap - Samhällsvetenskap (SASAM) På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap får du utveckla din förmåga att se helheter, analysera och utvärdera. Här får du bland annat kunskap om hur vårt samhälle fungerar och varför vi människor beter oss och samspelar med varandra som vi gör, i såväl vardags- som yrkesliv På inriktningen samhällsvetenskap får du lära dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du får fördjupa dig i olika samhällsfrågor och utveckla förmåga att tolka, förklara och använda olika samhällsvetenskapliga metoder Inriktning samhällsvetenskap Inriktning samhällsvetenskap är för dig som är intresserad av dagsaktuella samhällsfrågor och historien bakom dessa. Du fördjupar dig i samhällskunskap, geografi, religion och historia och ser sambanden mellan dessa ämnen Då kan inriktningen beteendevetenskap på Samhällsvetenskapsprogrammet vara något för dig. Här ska du få kunskaper i psykologi, sociologi och pedagogik. Andra viktiga ämnen du får fördjupa dig är samhällsvetenskap, kommunikation rättskunskap, socialpsykologi, etnologi och socialantropologi

Inriktning Samhällsvetenskap på Samhällsvetenskapsprogramme

På Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap försöker vi belysa vår tids stora frågor som de uttrycks i de Globala målen för hållbar utveckling. Film om inriktning samhällsvetenskap. Elever berättar om Samhälle: Samhälle - Live (länk till Youtube) Handlingskompetens för en hållbar framti På Söderslättsgymnasiet erbjuder vi dig, med behov av en mer anpassad studiemiljö, att läsa Samhällsvetenskapsprogrammet- inriktning samhällsvetenskap som förstärkt program. Det innebär att du läser din gymnasieutbildning i mindre grupp, i lugnare takt och med extra stöd i undervisningen. Programm Då är Samhällsvetenskapliga programmet inriktning samhällsvetenskap ett val för dig. Om programmet Samhällsvetenskapliga programmet leder till en högskoleförberedande examen och utbildningen lägger grunden för dina fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskola och universitet Programfördjupningen på inriktning Beteendevetenskap är 300 poäng. Här får du själv välja kurser, vi har inget förutbestämt fördjupningspaket som många andra gymnasieskolor har. Du kan till exempel välja att läsa mer inom moderna språk, samhällsvetenskap eller kanske medieämnen. Du har även 200 poäng individuellt val att välja Samhällsvetenskapsprogrammet på VRG ger dig en bred utbildning inom samhällsvetenskap, humaniora och ledarskap. En del av inlärningen sker genom rollspel och annan upplevelsebaserad undervisning, ett roligt sätt att se till att utveckla sina kunskaper i olika samhällsfrågor. Inriktning Beteendevetenska

Samhällsvetenskap. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program där du studerar människans beteende och hur samhället fungerar. Det passar dig som är intresserad av exempelvis samhällsfrågor, ledarskap och kommunikation. Inriktning Samhällsvetenskapsprogrammet. Samhällsprogrammet erbjuder två inriktningar - Media, information och kommunikation samt inriktning Samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet har en global profil och passar dig som vill fördjupa din förståelse i komplexa samhällsfrågor. Få kunskap om samhällsstrukturer och människors livsvillkor genom teori såväl som fältstudier och en bra grund för fortsatta studier Inriktning samhällsvetenskap. Är du intresserad av vad som händer i världen? Tycker du om att diskutera, ifrågasätta och analysera? Då ska du välja samhällsvetenskapsprogrammet och inriktningen samhällsvetenskap. Här lär du dig att analysera samhället utifrån ett historiskt, ekonomiskt/ geografiskt och samhällsvetenskapligt.

Samhällsvetenskapsprogrammet | S:t Eriks gymnasium

På inriktningen samhällsvetenskap kommer du att få en ökad förståelse och fördjupade kunskaper om hur samhället fungerar. Ladda ner poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap. Programfördjupning (300 poäng) Sociologi 1; Medieproduktion 1; Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialiserin Samhällsvetenskapsprogrammet låter dig undersöka hur både individer och samhällen, på lokal och global nivå, utvecklas genom möten. Du utvecklar dessutom kunskap om samband mellan historia och nutid. Inriktning samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap

Ladda ner poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning beteende. På samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteende står människan i centrum. Du utvecklar kunskaper om samhällsförhållanden med betoning på samspelet mellan individ och samhälle. Du fördjupar dig i frågor om kommunikation, makt, beteende och demokrati På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap lär du dig om hur samhället fungerar på både lokal, nationell och global nivå. Här studerar du utvecklingsfrågor, hållbarhet och politik och du lär dig hur du kan vara delaktig i samhällsutvecklingen

Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning Samhällsvetenskap Gymnasiegemensamma ämnen Poäng Åk1 Åk2 Åk3 Engelska 5 100 100 Engelska 6 100 100 Historia 1b 100 100 Idrott och hälsa 1 100 100 Matematik 1b 100 100 Matematik 2b 100 100 Naturkunskap 1b 100 100 Religion 1b 50 50 Samhällskunskap 1b 100 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteende- eller samhällsvetenskap ger en bred utbildning och öppnar dörrar för studier och yrken inom många olika områden Samhällsvetenskapsprogrammet - [samhällsvetenskap] Socialt företagande - Internationellt bistånd - Lärare. Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka.

Läs Samhällsvetenskapsprogrammmet på Hagströmska gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenska

Inriktning Beteendevetenskap och psykologi Samhällsvetenskapsprogrammet är till för dig som tycker om samhällsämnen och som vill ha många valmöjligheter efter gymnasiet. Du kan välja mellan de flesta utbildningarna på högskolan men särskilt lämpligt är det om du vill bli psykolog, jurist eller journalist Samhällsvetenskapsprogrammet. Programansvarig, Annika Jörbrink-Svensson 0490-25 43 51 annika.jorbrink-svensson@vastervik.se. Utskrift från webbsidan: Västerviks Gymnasium > Vårt utbud > Nationella program > Samhällsvetenskapsprogrammet > Inriktning Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning samhällsvetenskap * Programfördjupning År 1 År 2 År 3 Exempel på valbara kurser Engelska 5 100 Engelska 6 100 Filosofi 1 50 Engelska 7 100 Historia 1b 100 Geografi 1 100 Gymnasiearbetet 100 Entrepenörskap (UF) 100 Idrott och hälsa 1 100 Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Grafisk. Samhällsvetenskapsprogrammet (SASAM) inriktning: Samhällsvetenskap. Samhällsvetenskapsprogrammet på Magelungen Gymnasium vänder sig till dig som har behov av omfattande särskilt stöd och vill gå i en liten skola med stort engagemang. Här finns en lugn och trygg miljö med hög personal- och lärartäthet

Samhällsvetenskapsprogrammet Med människan som drivkraft. Om du fascineras av människan, hennes drivkraft och kreativitet så är Samhällsvetenskap ditt program. I våra case undersöker vi sambanden mellan språk, kultur och konst. Dina förmågor att reflektera, analysera och ge feedback vässas och du kommer få utrymme att ta plats Du väljer samhällsvetenskapsprogrammet med en av våra två inriktningar samhällsvetenskap eller beteendevetenskap. Vi har sedan färgat in dem med fokus på Ledarskap (beteendevetenskap), Kommunikation (beteendevetenskap) och Europa (samhällsvetenskap). Oavsett vilken inriktning du väljer får du ett stort utbud av språk på alla nivåer. Inriktning Samhällsvetenskap . Vår inriktning mot språk som ger dig möjlighet till utlandspraktik i årskurs 3 i kombination med den starka betoningen av historia, samhällskunskap och internationella relationer ger dig något extra inför dina fortsatta studier i Sverige eller utomlands Samhällsvetenskap är en av våra utbildningar som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet. Om du är intresserad av hur olika samhällen fungerar och påverkas av omvärlden, så är detta helt rätt val för dig. Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i Samhällsvetenskaps-programmet. Här förbereder du dig för vidare studier inom samhällsvetenskap med inriktning samhälle, beteendevetenskap, mediekunskap eller musik. På Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder du dig för vidare studier inom samhälls- och beteendevetenskap och fördjupar dig i ämnen som studerar människan och dess.

Inriktning samhällsvetenskap Inriktningen Samhällsvetenskap innebär studier i geografi och fördjupande studier i samhällskunskap, historia, religion och internationella förhållanden. Du lär dig om samhällsstrukturer och livsvillkor i Sverige och andra delar av världen och får fördjupa dina kunskaper om omvärlden Samhällsvetenskapsprogrammet. För dig som är nyfiken på samhället, lokalt och globalt. 1. Inriktning: Samhällsvetenskap. Det här programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människa och samhälle utvecklas och fungerar på olika sätt, lokalt och globalt. Livesändning från öppet hus och video om programmet

Inriktningen samhällsvetenskap passar dig som är intresserad av samhällsstrukturer och människors olika livsvillkor. Du lär dig att analysera samhällsproblem och utvecklar ditt kritiska tänkande. Kurser på Samhällsvetenskapsprogrammet - Inriktning samhällsvetenskap Telefon: 0247-801 35. E-postadress: gymnasiet@leksand.se. Besöksadress: Rättviksvägen 29, 793 31 Leksand. Visa vägbeskrivning. Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred högskoleförberedande utbildning. Inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap har hos oss en internationell profil. Du väljer inriktning beteendevetenskap. Inriktning - Samhällsvetenskap. Inriktningen samhällsvetenskap har som huvudämnen geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Förutom dessa läser du också filosofi, psykologi och moderna språk. Efter examen kan du exempelvis läsa vidare till jurist, lärare, polis, socionom, psykolog, informatör eller journalist Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap ger dig en bred allmänbildning samt goda kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar. Programmet ger behörighet till många högskoleutbildningar. Du får vara med och påverka framtidens samhälle, fördjupa dig inom historia, samhällskunskap, geografi och religion och. Samhällsvetenskapsprogrammet Rudbecksgymnasiet Tidaholm SA Inriktning: Beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Gymnasiegemensamma kurser Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 100 Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 100 Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 100 Engelska 5 100 Engelska 6 100 Matematik 1b 100 Matematik 2b 10

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap

 1. ologi, 100 poäng; Rätten och samhället, 100 poäng; Internationella relationer.
 2. Inom samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning samhällsvetenskap Inriktning samhällsvetenskap, specialpedagogisk profil inom AST Inriktning media, information och kommunikation; Språkintroduktion. Du kan läsa mer om de enskilda utbildningarna om du klickar på länkarna till höger
 3. Samhällsvetenskapsprogrammet lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan. Inriktningar. På Platengymnasiet kan du välja mellan tre olika inriktningar inom samhällsvetenskapsprogrammet. Inriktning Samhällsvetenskap
 4. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som förbereder dig för högskolestudier inom ett brett område. Programmet utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Samhällsvetenskap
 5. Naturvetenskapsprogrammet - inriktning naturvetenskap Samhälls­vetenskaps­programmet - inriktning beteende­vetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning samhällsvetenskap

På samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap får du utveckla din förmåga att se helheter och samband, att analysera, diskutera och utvärdera. Du läser ämnen som ger en större förståelse för dig själv och för andra människor och du lär dig att använda vetenskapliga metoder när du arbetar Juridik på Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av juridik och samhällsfrågor och som har siktet inställt på högre studier i dessa ämnen. Du läser kurser i juridik och kriminologi och fördjupar dig också i juridiska frågeställningar i ämnen som samhällsvetenskap, psykologi och filosofi Inriktning Samhällsvetenskap. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet ger dig en bred och stabil plattform att stå på och ändå med många valmöjligheter

Våra utbildningar | Kärrtorps gymnasium

Inriktning - Samhällsvetenskap. I inriktningen samhällsvetenskap undersöker vi hur samhället är uppbyggt och olika livsmiljöer på jorden. Du breddar och fördjupar din förståelse för samhällsfrågor, samtidigt som du lär dig använda samhällsvetenskapliga metoder i ämnen som samhällskunskap, historia, religion och geografi Efter utbildningen. Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred behörighet inför högskolestudier, i första hand inom områden som samhällsvetenskap, språk, information och beteendevetenskap, men även inom till exempel vård, ekonomi och mediebranschen Inriktning samhällsvetenskap. Kulturer och samhällen ser olika ut över hela världen. Du lär dig om olika länders relationer till varandra och om organisationer som EU och FN. Du får själv prova på diplomati när vi ordnar FN-rollspel. På samhällsvetenskapsprogrammet kombinerar vi samhällsvetenskap med kriminologi och juridik

På Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar vi dina förmågor att skriva, läsa, tolka och förstå din omvärld. Du är en del av samhället, Inriktning samhällsvetenskap med profil juridik. Kommunikation, 100 poäng. Geografi 1, 100 poäng. Ledarskap och organisation, 100 poäng Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill få en ökad förståelse om hur världen fungerar. Du får en bred grund inom samhällsvetenskap med fokus på bland annat demokratifrågor och levnadsvillkor men också samspelet mellan individ och samhälle Elev · Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap · 26 december 2020 Jag tycker om personerna i skolan alla är snälla och hjälpsamma. Jag gillar också schemat eftersom det är lätt och vi har tid att läsa hemma om det behövs Om du vill komma hit på ett studiebesök innan du bestämmer dig för att söka utbildning här så är du välkommen att kontakta Susan Engblom. E-post: susan.engblom@viljan.se. Telefon: 076-899 98 67. Fyll i formuläret nedan för att skicka in din intresseanmälan direkt. Vill du hellre posta in din anmälan kan du ladda ner en blankett här

Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap (SABET) Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap (SABET) vänder sig främst till dig som är nyfiken på att lära dig mer om hur människor fungerar Inriktning samhällsvetenskap. På den samhällsvetenskapliga inriktningen fokuserar vi på människan och samhället. Studier av människans olika livsvillkor genomsyrar inriktningen. Det globala perspektivet får stort utrymme och du får lära dig hur det internationella samhället är uppbyggt Ta bort Samhällsvetenskapsprogrammet - Inriktning beteendevetenskap. Utbildningsform: Studier Ämnesområde: Samhällsvetenskap (SA) Utbildningstyp: Program Ort: Stockholm Start: HT Pris: Kundanpassat Kort om kursen: Om programmet Samhällsvetenskapsprogrammet på VRG ger dig en bred utbildning inom samhällsvetenskap, humaniora och ledarskap.En del av inlärningen sker genom rollspel och. Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Inriktning Beteendevetenskap, Samhällsvetenskapsprogrammet är en varierande utbildning där du arbetar i grupp, Samhällsvetenskap Du lär dig mer om hur samhället är uppbyggt och om olika livsmiljöer på jorden

Mediegymnasiet - Gymnasieskola i Göteborg

Samhällsvetenskap - Samhällsvetenskap (SASAM

 1. Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning : Samhällsvetenskap (250 0 poäng) Årskurs 1 . Årskurs 2 . Årskurs 3 . Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng) Inriktning Samhällsvetenskap (450 poäng) Geografi 100 Historia 2a . 100 . Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap 2 . 100
 2. SAMHÄLLSVETENSKAP. Denna inriktning innebär fördjupande kurser inom geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Genom att läsa den här inriktningen får du en ännu bredare utbildning i ryggen, vilket ökar dina valmöjligheter ytterligare när du sedan ska välja högre utbildning
 3. Inriktningar Det finns tre inriktningar inom samhällsvetenskapsprogrammet: beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller medier, information och kommunikation. Inriktningen startar år 2. En del skolor har antagning till program och inriktning direkt år 1, då väljer du inriktning samtidigt som du väljer program
 4. Hitta ditt program. Notera att endast gymnasieskolor som drivs av AcadeMedia finns med i sökresultatet. Om du vill jobba med reklam, redovisning, företagsledning eller starta ditt eget företag så är detta rätt inriktning. Brinner du för rättvisa och vill vara med och påverka hur samhället utvecklas så är inriktningen Juridik inom.
 5. På samhällsvetenskapsprogrammmet får du läsa gedigna kurser i samhällskunskap, historia, svenska, matematik, engelska, religion och moderna språk samt grundkurserna i geografi, filosofi, sociologi och psykologi. Du får en bred samhällsinriktad utbildning, där du utvecklar din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och.

Samhällsvetenskapsprogrammet - Sigtuna kommu

 1. Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning samhällsvetenskap (2500 poäng) Årskurs 1 . Årskurs 2 . Årskurs 3 . Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng) Engelska 5 100 Engelska 6 . 100 . Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 . 50 : 50 . Matematik 1b 100 Matematik 2b
 2. Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendeinriktningen Beteendeinriktningen ger dig förståelse för samspelet mellan individ och samhälle. Denna inriktning är till för dig som vill lära dig mer om hur vi människor funge-rar både enskilt och i grupp. Du fördjupar dig i kurser såsom samhällsvetenskap, psykologi, ledarskap oc
 3. Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst) Våra program. Barn- och fritidsprogrammet; Bygg- och anläggningsprogramme

Samhällsvetenskapsprogrammet — Inriktning beteendevetenskap — Inriktning samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad av hur människan och samhället drivs och utvecklas både i Sverige och i andra delar av världen. Du får studera frågor som rö SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Inriktning: Samhällsvetenskap Åk 1 21/22 Kursnamn Poäng 2021/2022 Åk1 2022/2023 Åk2 2023/2024 Åk3 Gymnasiegemensamma ämnen 1150p Engelska 5 100 Engelska 6 100 100 Historia 1b 100 100 Idrott och hälsa 1 100 50 50. Beroende på vilken inriktning du läser varierar kurserna lite. På inriktningen Samhällsvetenskap får du till exempel läsa mer Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia och Geografi. Inom inriktningen Medier, information och kommunikation läser du kurser som Medieproduktion och Psykologi Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning Samhällskunskap Hur vill du att världen ska se ut i framtiden? Programmet vänder sig till dig som vill utveckla och lära känna dina egna politiska åsikter och veta mer om hur samhället utvecklats och hur vi genom till exempel organisationer, medier och IT kan påverka utvecklingen

Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap Inriktning Beteende­vetenskap Är du mest intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom det beteendevetenskapliga området ska du, inför årskurs 2, välja inriktningen beteendevetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet För dig som är nyfiken på samhället, både lokalt och globalt . 2 Inriktningar: Inriktningen samhällsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper om samhällets strukturer och människors olika livsvillkor utifrån individ-, Ladda ner detaljerad poängplan inriktning Samhällsvetenskap På Samhällsvetenskapsprogrammet får du chansen att bredda och fördjupa dig i Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor Då har du möjlighet att fundera vilket av programmen eller vilken inriktning du vill läsa. Sidan uppdaterades 2020-11-30 av lucas.lund@hufb.se

Inriktning - Samhällsvetenskap Inriktningen samhällsvetenskap har som huvudämnen geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Förutom dessa läser du också filosofi, psykologi och moderna språk. Efter examen kan du exempelvis läsa vidare till jurist, lärare, polis, socionom, psykolog, informatör eller journalist Programmets innehåll. På Hvitfeldtska finns två av programmets inriktningar: Samhällsvetenskap och Beteendevetenskap. År 1 av Samhällsvetenskapsprogrammet är gemensamt för alla samhällsvetare. Du läser som obligatoriska kurser Svenska 1, Engelska 5, Historia 1b, Matematik 1, Naturkunskap 1b samt första året ett modernt språk Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskap. Här studerar du bland annat det nutida samhällets politiska och historiska utveckling, globalisering, Här kan du läsa inriktning samhällsvetenskap med engelska som undervisningsspråk i de flesta kurser SAMHÄLLSVETENSKAP FÖR ELEVER MED ASD. Har du ASD/Aspergers syndrom kan du hos oss läsa Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap. Här på Danderyds gymnasium får du gå i en mindre klass med ca 10 elever. Läs mer om detta på sid (för elever med ASD). Klicka här för att se poängplan(med reservation för. Samhällsvetenskapsprogrammet. Inriktning samhällsvetenskap kännetecknas av ämnen som berör livet i stort och väcker diskussionslust. Du läser bland annat samhällskunskap, historia, religion och psykologi. Inriktning beteende är till för dig som är extra intresserad av människors beteende och socialisation

Samhällsvetenskaps­­programmet - Sannarps­gymnasiet

 1. Inriktning samhällsvetenskap, inriktning beteendevetenskap. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum
 2. Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklats och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan. Inriktning Samhällsvetenskap
 3. SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET - Brogymnasiet Inriktning: Samhällsvetenskap Åk 1 20/21 Kursnamn Poäng 2020/2021 Åk1 2021/2022 Åk2 2022/2023 Åk3 Gymnasiegemensamma ämnen 1150p Engelska 5 100 Engelska 6 100 100 Historia 1b 100 100 Idrott och hälsa 1 100 50 50.
 4. Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människor och samhället utvecklas och fungerar ur ett internationellt perspektiv. Samhällsvetenskap. Inriktning: Samhällsvetenskap 450 p Geografi 1 100 p Historia 2a 100 p Religionskunskap 2 50 p Samhällskunskap 2 100 p Samhällskunskap 3 100 p
 5. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Där du förbereds för vidare studier på universitet och högskola inom bland annat mediekunskap, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Utbildningen är bred och ger dig många valmöjligheter
 6. Inriktning samhällsvetenskap. Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder. Anpassad undervisningsgrupp. Du kan också läsa samhällsvetenskapsprogrammet i anpassad undervisningsgrupp

Samhällsvetenskapsprogrammet. Att tänka kreativt när det gäller vårt samhälle kommer att vara mycket viktigt i framtiden Inriktning samhällsvetenskap. Idag lever vi i en värld som hela tiden förändras och snurrar i en allt snabbare takt Inriktningen samhällsvetenskap . Ladda ner poängplanen för det samhällsvetenskapliga programmet, inriktning samhällsvetenskap. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område Inriktningen Samhällsvetenskap, internationell profil strävar efter att göra studierna så verklighetsanknutna som möjligt. Här kombineras traditionellt skolarbete med aktioner och projekt riktat mot det samhälle vi lever i. Genom att uppmuntra till kreativitet och handlingskraft vill vi tillsammans med dig delta aktivt i samhällsutveckling både lokalt och globalt Programplan Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Inriktning Samhällsvetenskap (SAMSAM) Läsåren 2021/22 - 2023/24 20191004 Med reservation för ändringar Kurskod Kursnamn Poäng Per1 Per2 Per3 Per4 Per 5 Per6 Gymnasiegemensamma ämnen 1150 ENGENG05 Engelska 5 100 50 50 ENGENG06 Engelska 6 100 50 50 HISHIS01b Historia 1b 100 50 5

Beteendevetenskap - Samhällsvetenskapsprogrammet

 1. Samhällsvetenskapsprogrammet. S:t Petri skola har två inriktningar av det samhällsvetenskapliga programmet - inriktning samhällsvetenskap och inriktning beteendevetenskap. Båda ger dig en god grund för, främst, samhällsvetenskapliga studier vid universitet och högskola. Inriktning Beteendevetenskap
 2. Inriktning Samhällsvetenskap. På inriktningen samhällsvetenskap får du djupare förståelse för hur samhället är uppbyggt och fungerar och hur det har utvecklats över tid. Du får kunskap om människors livsvillkor både ur ett historiskt perspektiv och i nutiden. Du utvecklar din förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder och.
 3. På samhällsvetenskapsprogrammet kan du välja en av tre inriktningar: samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller medier, information och kommunikation. Det är först till årskurs 2 som du väljer inriktning. Programmet är högskoleförberedande och ger dig en stabil grund för fortsatta studier vid universitet eller högskola
 4. Vill du arbeta med internationella relationer och fördjupa dig i världspolitikens frågor? Vill du utveckla din förmåga att förstå en alltmer globaliserad värld? Att studera samhällsvetenskap är spännande och utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden lokalt såväl som globalt. Du kommer att studera makt ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv
 5. Exempelschema Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap år 2. Exempelschema Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap år 3. Måndag 9 Matema 11 1b SAMIb_SA20a Tisdag 10 11 Onsdag Il Il I S'.,EI SA20a RDL A103 Torsdag 12 11 Fredag 13 1
 6. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Då är inriktning samhällsvetenskap rätt för dig. Här lär du dig att förstå världen och hur du gör för att påverka den. Vi tittar på allt från hur Uppsala kommun styrs till hur EU och FN fungerar
Samhällsvetenskapsprogrammet | Blackebergs gymnasiumHvilan Gymnasium öppnar vid Ribbingska i Lund | Hvilan

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger möjlighet till många studievägar på universitet och högskolor. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du till exempel läsa vidare på högskolan till polis, jurist, ekonom, kriminolog, politiker, arkitekt, samhällsbyggnad, lärare bland mycket annat Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Samhällsvetenskap Poängplan Gymnasiegemensamma ämnen 1150p Ämne Kurs År 1 År 2 År 3 Engelska Engelska 5 100 100 Inriktning Samhällsvetenskap 450 p Geografi Geografi 1 100 100 Historia Historia 2a 100 100. Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) är programmet för dig med ett stort intresse för omvärlden och en önskan om att göra skillnad i samhället. Hos oss finns inriktningarna beteendevetenskap, medier, information och kommunikation, och samhällsvetenskap

 • Citizenfour Netflix.
 • Swedbank privat konto.
 • GX Corner.
 • 雪ミク 2022.
 • Bitcoin historia kursu.
 • Förstår böjning.
 • Sveriges nordligaste punkt med bil.
 • American McGee's Alice Steam.
 • Unmineable pool.
 • Hemnet sålda villor.
 • Wandgestaltung Flur.
 • Bli barnvakt 15 år.
 • Rich Handler.
 • Avsluta sparkonto Handelsbanken.
 • Crypto nieuws IOTA.
 • Canon EOS 1000D.
 • Foodconnect contact.
 • Ser vissa framåt i webbkryss.
 • Avinstallera google play tjänster.
 • Pokémon Journeys Season 3.
 • MLP Bank SWIFT Code.
 • Mer Börspsykologi ljudbok.
 • Best TRON wallet.
 • Commission management software.
 • Färsk dragon vs torkad.
 • Cardano vs Ethereum Reddit.
 • Uniswap v3 license.
 • Best PC emulator for Android.
 • 70 Free Spins No Deposit Book of Dead.
 • Xkcd hope.
 • Personkonto Nordea.
 • Indeed Sverige.
 • LU0172157280.
 • Delta Exchange app.
 • Trusttoken logo.
 • Harassment calls Meaning in Hindi.
 • Genesys Cloud terms and conditions.
 • Sälja tidningar 13 år.
 • Disney Cruise Line Jobs Bahamas.
 • Fiscale beleggingsinstelling vastgoed.
 • Best inspirational songs.