Home

Kulturförvaltningen Stockholm ateljéstöd

Kulturförvaltningen ansvarar även för ateljébostadskön men Stockholms stads bostadsförmedling förmedlar de Observera att hyresgäster till kommunala ateljéer inte automatiskt är garanterade ateljéstöd. Kötid räknas från det datum ansökan inkommer till kulturförvaltningen. Uppdaterad 2021-03-22. Frågor och. Region Stockholm. Kulturförvaltningen Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3 Telefon: 08-123 378 0 ; Konst och kultur - Stockholms sta ; Stockholms stad kulturförvaltningen - Askebykroken 13 ; Ingen åldersgräns för ateljéstöd Sv ; Folkbildning Kulturförvaltningen KULTURFÖRVALTNINGEN Kulturstrategiska avdelningen Ansökan om plats i ateljék ö. För Ateljéstöd Box 16113 103 22 Stockholm. Title: Ansökan om ateljéstöd Author: KULTLDA Last modified by: KULTTAN Created Date: 10/31/2007 9:10:00 AM Other titles: Ansökan om ateljéstöd.

Ateljékön - Stockholms sta

Kulturförvaltningen fick i Stockholms stads budget 2016 ett uppdrag att förbättra villkoren för professionella kulturarbetare. I detta ärende lägger kulturförvaltningen fram ett förslag till nytt ateljéstöd riktat till konstnärer inom bild- och formområdet. Förslaget innebär bland annat följande förändringar Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar. att. anta de nya de riktlinjerna för ateljéstödet. Berit Svedberg Bo Andér. Kulturdirektör Avdelningschef. Sammanfattning. Stockholms kulturnämnd har sedan början av 1980-talet stött stadens konstnärer genom ett ateljéstöd några av stadens evenemang, till exempel; Kulturnatt Stockholm, Stockholms kulturfestival, ungdomsfestivalen We Are Sthlm och nyårsfirandet. Det är de förtroendevalda i kulturnämnden som beslutar om hur staden ska arbeta med kulturfrågorna. Kulturförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut. Kulturnämnden. Organisatio Kulturförvaltningen Region Stockholm Telefon: 08-123 378 00 E-post: info.kultur@sll.se / registrator.kultur@sll.se Teknisk support ansökningar Systemförvaltare Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3, 118 27 Stockholm, Postadress: Kulturförvaltningen, Box 38204, 100 64 Stockholm Länkar till våra webbplatser Stockholms stad vill fortsätta bredda utbudet av idrotts- och motionsaktiviteter för stockholmarna. I idrottspolitiska programmet betonas vikten av att staden ska kunna erbjuda alla, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning och utländsk och socioekonomisk bakgrund, möjlighet till fysisk aktivitet

Kulturförvaltningen stockholm ateljestöd - kontakta

Stockholms Trygghetsjour beviljar och installerar trygghetslarm, samt tar emot larmanrop. Avdelningen fattar biståndsbeslut på kvällar, nätter och helger om en invånare akut behöver äldreomsorg. Stockholms Trygghetsjour handlägger dessutom kö till vård- och omsorgsboende och servicehus. På Stockholms Trygghetsjour finns tre enheter I samarbete med Bostad Stockholm administrerar kulturförvaltningen en ateljébostadskö. De senaste åren har dock knappt några ateljébostäder funnits att förmedla. Kriterier för att få ateljébidrag. Den som söker kommunens ateljéstöd måste uppfylla vissa formella krav för att räknas som professionell konstnär eller konsthantverkare Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare med ett livsviktigt uppdrag.Vi ger två miljoner invånare en effektiv kollektivtrafik och en god hälso- och sjukvård i landets mest kreativa och snabbast växande region. Varje dag, dygnet runt. Vårt mål är fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet.Kulturförvaltningen arbetar för att Stockholms län Stockholm konst. Ser till att nya konstverk tar plats på gator och torg, i parker och bostadsområden. Stockholms kulturfestival & We Are Sthlm. Staden bjuder på en sprakande kulturvecka med Stockholms kulturfestival och ungdomsfestivalen We Are Sthlm. Kulturhuset Stadsteater

Det blir ingen övre åldersgräns för vilka konstnärer som kan få kommunalt ateljéstöd i Stockholm. Kulturförvaltningen har tagit intryck av protesterna, och reviderat sitt förslag. I stället skärps verksamhetskraven på konstnärerna. Systemet för ateljéstöd till konstnärer och konsthantverkare i Stockholm är på väg att göras om Kulturförvaltningen arbetar för att Stockholms läns invånare får tillgång till ett rikt och mångsidigt konst- och kulturliv. Med ekonomiskt stöd, som beslutas av Region Stockholms kulturnämnd, stödjer förvaltningen kultur- och föreningslivet i länet Kulturförvaltningen har tagit fram en regional kulturstrategi för Stockholmsregionen, i samråd med Tillväxt- och regionsplaneförvaltningen. Den 12 juni 2018 beslutade regionfullmäktige i Region Stockholm om Kulturstrategin tillsammans med övriga strategier i den övergripande regionala utvecklingsplanen för länet Kulturförvaltningen, Region Stockholm är en stark och växande aktör där Regionbiblioteket är en viktig del. Kulturförvaltningens avdelning för strategisk samordning ansvarar för kulturnämndens stödgivning till kultur- och föreningsliv och folkbildning i Stockholms län samt för förvaltningens övergripande dialoger, kartläggningar, utredningar och kunskapsunderlag inom ramen. Stockholms kommunfullmäktige beslöt den 14 december 1998 att fr.o.m. den 1 januari 1999 inrätta en kulturnämnd. Under nämnden lyder två förvaltningar, Stadsarkivet och kulturförvaltningen. Kulturnämndens sammansättning under 2004 var följande: Ordförande Erik Nilsson (s) tjänstledig fr.o.m. 2004-12-0

Ansökan om ateljéstöd - kultur

[BILD] Paneldebatt under Stockholmstinget 2019. Stockholmstinget 2019 - talare, moderatorer och artister Alfons Karabuda, ordförande SKAPAnders Mebius, Kultur- och fritidsdirektör, Nacka kommunAnn Marie Engel (V), ledamot kulturnämnden Region StockholmAnnelie Kurttila, enhetschef, Stockholms läns museum och Slöjd StockholmBerivan Yildiz, enhetschef kultur- oc Ateljébostadskön administreras av Kulturförvaltningen i Stockholms stad, men förmedlingen av de lediga bostäderna sker via Bostadsförmedlingen. Ateljébostäderna förmedlas utifrån kötid till godkända konstnärer och konsthantverkare stockholm.se Inledning Uppdrag, uppgifter och roller. Därutöver fördelas stöd till konstnärer i form av ateljéstöd och stipendier, de möjligheter som kulturförvaltningen erbjuder gynnar konstnärlig utveckling, inspirerar till . Sid 4 (26) stockholm.s KULTURFÖRVALTNINGEN Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se Handläggare Datum Diarienummer Sörås Staflin Pia 2016-05-25 KTN-2016-0183 Riktlinjer för ateljéstöd för professionella konstnärer inom bild och for Kulturförvaltningen hade den 15 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande med förslag om mottagare av Stockholms stads hederspris, Bellmanpriset och Lennart af Petersens priset år 2005. Förvaltningens tjänstemän informerade i ärendet

Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar Ansökan öppnar 27 september. Beslut tas av kulturförvaltningen före 31 december 2021. Var ute i god tid med din ansökan, eftersom ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag. En ansökningsguide kommer att publiceras på hemsidan i god tid innan ansökan öppnar. Ansök om ateljéstöd Kulturförvaltningen Region Stockholm, Stockholm. 4,352 likes · 24 talking about this · 247 were here. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden i Region Stockholm, tidigare Stockholms.. Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning. Lokalenheten på Kulturförvaltningen är en nyinrättad enhet i den administrativa staben. Enheten består av 5 lokalintendenter, en lokalstrateg och en lokalchef Ateljéstöd. Sista ansökningsdatum är 27 oktober 2021 klockan 12.00. Ansökan öppnar 27 september. Beslut tas av kulturförvaltningen före 31 december 2021. Läs mer om hur du söker Ateljéstöd. En snabb slant - för dig mellan 18-25. Kan sökas löpande under vår och höst. Beslut tas av kulturförvaltningen inom en månad efter.

Kontakta kulturförvaltningen på kulturstod@stockholm.se eller använd meddelandeformuläret på sidan kontakt. Jag får inte med all text i fält med begränsat antal tecken trots att jag räknat tecknen innan jag klistrat in texten Ateljé- och studiostöd kan sökas av dig som är folkbokförd i Stockholms stad. Välkommen att göra din ansökan. Ansökan registreras då hos kulturförvaltningen, samtidigt som bekräftelsen Din ansökan om ateljé- och studiostöd har skickats in visas på din skärm Kulturförvaltningen avbokar all programverksamhet i vård och omsorg till och med 31 december 2020. Berörda kulturutövare får arvoden för de inbokade program som inte kan genomföras fram till 31 december. Den tidigare ersättningsperioden 30 november är alltså förlängd. Dessa hanteras som avbokningar. Inga ombokningar görs i nuläget Kulturförvaltningen i Region Stockholm vill vara den strategiskt samordnande parten för länets kultur- och föreningsliv. FöreningslivKulturnämnden vill genom stöd till föreningsliv bidra till ett mångsidigt och rikt kulturutbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge dem möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet

Kulturförvaltningen avbokar all programverksamhet i vård och omsorg till och med 31 december 2020. Region Stockholm. Kulturförvaltningen. Box 38204. 100 64 Stockholm. Besöksadress. T Medborgarplatsen. Södermalmsallén 36, plan 3. Sök namn på ringklocka. Kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen. Stadsarkivet. Nämnden sammanträder tio gånger per år. Stockholms konstråd är rådgivande till kommunens nämnder, styrelser och bolag i frågor som rör konstnärlig gestaltning av byggnader och offentliga platser. Ledamöter i Stockholms konstråd Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer Kontakta kulturförvaltningen direkt på kulturstod@stockholm.se Jag får inte med all text i fält med begränsat antal tecken trots att jag räknat tecknen innan jag klistrat in texten. Om du klistrar in text så räknas även radbrytning, ha därför lite marginal när det gäller antal skrivna tecken

Kulturförvaltningen - Stockholms sta

 1. KULTURFÖRVALTNINGEN KUN 2013-06-11 ÄRENDE NR 3 www.stockholm.se Anmälningsärenden a) Till kulturnämnden inkomna handlingar b) Stockholms konstråds protokoll 2013-04-25 c) Funktionshinderrådets protokoll 2013-05-16 d) Information till kulturnämnden om ateljéstöd, dnr 6.1/2467/2013 (dukas
 2. Kulturförvaltningen använder inte kontaktuppgifter lämnade i ansökan för andra syften. Mer information om hur Region Stockholm behandlar personuppgifter. Giltig redovisning. Redovisningen anses som giltig först när även signeringen är inskickad
 3. KULTURFÖRVALTNINGEN KUN 2013-04-16 ÄRENDE NR 3 www.stockholm.se Anmälningsärenden a) Till kulturnämnden inkomna handlingar b) Funktionshinderrådets protokoll 2013-03-07 c) Stadsarkivariens beslut enligt delegation 2013-03-11 d) Stadsarkivarien beslut enligt delegation 2013-04-16 e) Beslut om ateljéstöd 2013-2015, dnr 6.1/1075/201

Kulturförvaltninge

Kulturförvaltningen kontrollerar regelbundet att redovisningar skickas in. Kan jag göra flera redovisningar samtidigt? Ja, du kan arbeta med flera redovisningar samtidigt. Kan jag slå Till start.stockholm; På Stockholms stads webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig Ansökan om stöd Kulturförvaltningen. Meny. Lyssna Aktivera talande webb; Ojsan! Någonting gick fel. Välj en stödtjänst: Stöd till EU-projekt. På Stockholms stads webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig Kulturförvaltningen fortsätter att arbeta med kultur och hälsa samt konst och offentlig gestaltning i olika vårdmiljöer. Läs mer om Region Stockholms arbete med kultur inom vård och omsorg på Kompetenscentrum för kultur och hälsa och Projektstöd kultur och hälsa. Innehållsansvarig: Renée Roslycke Text uppdaterad: 2020-11-2

Region Stockholm driver forskningsprojekt om kulturens påverkan på hälsan och stödjer kulturaktörer som verkar i vårdmiljö. Ett Kompetenscentrum för kultur och hälsa samlar, sprider och främjar forskning och bidrar till metod- och kompetensutveckling både riktat mot vården och kulturaktörer, bland annat genom följeforskning Premiär: Stockholm 1793 5 jun 11:30-13:30. Välkommen tillbaka till en tid av ofattbar prakt, armod, smuts, nöd och förtvivlan. Och följ med i jakten på en bestialisk mördare

Idrottsförvaltningen - Stockholms sta

KULTURFÖRVALTNINGEN KUN 2012-05-10 ÄRENDE NR 3 www.stockholm.se Anmälningsärenden a) Till kulturnämnden inkomna handlingar b) Anmälan av stadsarkivariens delegationsbeslut c) Anmälan av protokoll från Rådet för Funktionshinderfrågor 2012-04-12 d) Anmälan av protokoll från Stockholms Konstråd 2012-03-2 Färre konstnärer kommer att få ateljéstöd och under kortare tid, enligt ett nytt beslut. Samtidigt får drygt 80 procent av dem som har stöd i dag mer pengar. Kritiken från remissinstanserna och oppositionen är stor, bland annat mot att beslutet ­genomdrevs på så kort tid

Kulturförvaltningen Stockholms stadsbibliotek stockholm.se . Dnr 1.1/4343/2016 Rapport Sida 1 (33) Innehåll Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2017-2020 3 1. Inledande sammanfattning 3 Strukturplanens syfte och historik 5 Framgångsrika exempel 6 2. Kunskapsunderlag och analys Kulturförvaltningen; Konst och kultur i Stockholms stad; På Stockholms stads webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies KULTURFÖRVALTNINGEN Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se Handläggare Datum Diarienummer Sörås Staflin Pia 2018-10-29 KTN-2018-0553 Riktlinjer för ateljéstöd för professionella konstnärer inom bild och for Kulturförvaltningen Region Stockholm, Stockholm. 4,352 likes · 30 talking about this · 247 were here. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av..

Äldreförvaltningen - Stockholms sta

 1. Kultur Stockholms stad, Spånga, Stockholms Län, Sweden. 3,589 likes · 33 talking about this. Kulturen är ett gemensamt språk som genom kreativitet skapar delaktighet. Stockholms stads..
 2. Kulturförvaltningen Region Stockholm, Stockholm. 4,351 likes · 32 talking about this · 247 were here. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden i Region Stockholm, tidigare Stockholms..
 3. Stockholm samordnar kulturförvaltningen frågor kring kreativa och kulturella näringar i länet tillsammans med länsstyrelsen och landstingets enhet för tillväxt, miljö och regionplanering. 5 (30) Sammanfattning Min ambition har varit att föreslå förändringar som stärker både kulturlivet
 4. Region Stockholm. Kulturförvaltningen Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3 Telefon: 08-123 378 0

Programmets längd: 40-45 minuter. Tekniska upplysningar: Gruppen tar med allt som behövs - instrument och ljudteknik. Musikgenre: Crossover, klassisk, jazz, pop, tango, världsmusik på kreativa instrumen Konstnärerna som demonstrerade i går utanför Stockholms stadshus fick gehör när kulturnämnden beslutade om det omarbetade förslaget till ateljéstöd. I stället för föreslagna 600 kommer stödet att som tidigare gå till 700 bidragstagare. Konstnärerna får fortsatt ingå i beredningsgruppen och stödet kommer inte att omprövas tätare än vart femte år;.. E-post: kulturskolan@stockholm.se. Postadress: Kulturförvaltningen Att: Kulturskolan Stockholm Box 8100, 163 08 Spånga. Kulturskolan i sociala medier. Du kan följa kulturskolan i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Där får du den senaste informationen och kan kommunicera med oss

KULTURFÖRVALTNINGEN i Region Stockholm arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Genom ett rikt och varierat kulturutbud främjas upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Kulturella och. Kulturförvaltningen Region Stockholm, Stockholm. 4,342 likes · 24 talking about this · 247 were here. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden i Region Stockholm, tidigare Stockholms.. Kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen arbetar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Våra verksamheter och institutioner tar en aktiv roll i stadens utveckling och kulturstaden Göteborg och är viktiga mötesplatser för både nationella och internationella besökare Kulturförvaltningen Region Stockholm, Stockholm. 4 342 gillar · 1 pratar om detta · 247 har varit här. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av.. Kulturförvaltningen Region Stockholm, Stockholm. 4.2K likes. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden i Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting

Tillgänglighet Kulturförvaltninge

En konsertupplevelse genom tid och rum - från Al Andalus, New York och Sydamerika. SIROCCO tar med lyssnarna på en världsomspännande resa. Med hjärtat i Spanien görs nedslag på Sydamerikas slätter, i den judiska musikkulturen i New York, i Mellanöstern, samt i den judiska och arabiska sångskatten från det medeltida Andalusien Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting utlyste under våren 2018 konstuppdrag för två psykiatriska vårdavdelningar på Nacka sjukhus och ett gestaltningsuppdrag på fasad, Karolinska. Kulturförvaltningen i Region Stockholm och SL presenterar utställningar på 7 tunnelbanestationer under namnet Konstväxlingar - en 30-årig tradition. 21 Oktober 2020 15:2 2019-05-16 ; Revidering av 2.1. Tagit bort Landstingsarkivet. Sett över avsnittet om att sortera d-m-å : Catarina : 3.0 : 2019-11-12 ; Sett över kapitlet Sortera oc

Sommarjobb i Region Stockholm, Stockholm, Sweden. 5,090 likes · 6 talking about this. Du måste ha fyllt 16 år innan sommarjobbet börjar och du får inte ha fyllt 19 år innan sommarjobbet slutar. Du.. Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Vi stödjer. För att stärka föreningslivets och andra aktörers verksamheter har Stockholms stad flera olika typer av stöd till föreningar och organisationer som det går att ansöka om. Kulturstöd. Stockholms stads kulturstipendium. Kulturstöd för unga. Ateljé- och studiostöd för konstnärer Stockholms stad ger företag, föreningar och kulturaktörer stöd och service. Här finns nyheter, information och tjänster för dig som vill starta eller utveckla en verksamhet

Lediga jobb på kulturförvaltningen Kulturförvaltninge

Genom Kulturkatalogen kan kultursekreterare och bokare köpa föreställningar och projekt för barn och unga med 50 % subvention. De föreställningar som subventioneras är beviljade stöd av kulturnämnden i Region Stockholm Stockholms snabba tillväxt kräver en snabb utbyggnad av bostäder, service och handel. Målet är ett levande stadsliv i alla delar av staden. På kulturförvaltningen arbetar antikvarier med stadens kulturmiljöer och de medverkar i stadsplaneringen med kunskapsunderlag och bedömningar Kulturnämnden verkställer Region Stockholms kulturpolitik och svarar för satsningarna inom kulturområdet. Kulturnämnden bidrar till att stimulera och utveckla länets kultur- och föreningsliv. Ett rikt kultur- och föreningsliv är viktiga tillväxtfaktorer som bidrar till att Stockholms län är en attraktiv region I Kulturskolan ger vi dig mellan 6 -22 år utrymme att upptäcka, utveckla och uttrycka dig i musik, dans, teater och bild. En terminskurs kostar 300-700 kronor medborgakontoret.spanga-tensta@stockholm.se . Uppdaterad 2021-02-17. Kulturförvaltningen. Stängt just nu Öppettider måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-16.00 Avvikande öppettider Nationaldagen 6 juni - stängt Midsommarafton 25 juni - stäng

Stockholms stad söker dig som vill driva och utveckla kulturförvaltningens HR-enhet i en nyinrättad och spännande tjänst som HR-chef. Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden Stockholms Stad, Kulturförvaltningen, Ad. Stockholm. Ansök. 25 oktober 2018. 1 2 Nästa; Kontaktpersoner på Stockholms Stad, Kulturförvaltningen, Administrativa staben Lena Nilsson 08 508 31 902 Karolina Johansson 08 508 11. Digpro använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att fortsätta använda våra applikationer godkänner du användandet av cookies I Stockholms stad är vi angelägna om att äldreomsorgen håller hög kvalitet. Vi undersöker regelbundet att verksamheterna uppfyller våra krav. Du kan själv påverka genom att lämna synpunkter. Äldre direkt. Stängt just nu Öppettider tisdag-torsdag 08.00-16.0

Kulturförvaltningen, Region Stockholm maj 2014 -nu 6 år 11 månader. Jag har nu lagt fem intensiva år bakom mig med en omdaning av Stockholms läns landstings - numera Region Stockholms - kulturförvaltning. Under perioden har förvaltningen växt från ca 50 medarbetare till 120, blivit. Stockholms breda kulturliv upp sina dörrar och bjuder in dig till en unik kväll fylld av kultur. Kontakt. Evenemangsplatsenheten Kulturförvaltningen Öppettider måndag-fredag 10.00-12.00 Avvikande öppettider Nationaldagen 6 juni - stängt Midsommarafton 25 juni - stängt Midsommardagen 26 juni - stängt. Telefo Hela Stockholm växer och stadens alla delar behöver utvecklas för att vi ska nå bostads- och hållbarhetsmålen. Det är viktigt att staden tar tillvara goda initiativ från aktörerna på marknaden och möjliggör kompletteringsprojekt som bidrar till stadens övergripande mål och skapar nya värden Kulturförvaltningen Region Stockholm, Stockholm. 4,354 likes · 21 talking about this · 247 were here. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av..

Folktandvården Stockholms län AB Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Internfinans, Kulturförvaltningen, Patientnämndens förvaltning, Regionledningskontoret, Regionrevisorerna, Serviceförvaltningen, Stockholm Care, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Locum AB MediCarrier A Här hittar du lediga jobb i Stockholm stad. Med ett konto hos oss kan du söka jobb, registrera och uppdatera ditt cv, personliga brev och kontaktuppgifter Stockholm konsts uppgift är att ge stockholmarna den allra bästa konsten. Vi ser till att nya konstverk tar plats på gator och torg, i parker och bostadsområden, i förskolor och skolor, i omsorgsboenden och i stadens fastigheter. Läs me Kulturförvaltningen bjuder nu in till en presentation av rapporten Regionalt kulturmiljöarbete i Stockholm - en kartläggning. Presentationen är öppen för alla som arbetar professionellt eller engagerar sig ideellt i kulturmiljö- och samhällsplaneringsfrågor på lokal eller regional nivå i Stockholms län

Konst och kultur - Stockholms sta

 1. Stadsmuseet berättar om Stockholm via utställningar, lärande och publik verksamhet. Vi arbetar med kulturmiljö- stadsbyggnadsfrågor samt arkeologi. Vi ser till att stadens och museets samlingar bevaras och du kan få hjälp med att forska om Stockholms historia
 2. Ansökningsblankett extra utlysning av Ateljéstöd 2019-2021. Sökandes namn Adress c/o adress Postnummer och ort Telefon Mobiltelefon Organisationsnummer Organisationsform Kulturförvaltningen, Uppsala kommun, 753 75 Uppsala. Ansökan ska vara poststämplad senast 1
 3. På biblioteket.stockholm.se kan du bland annat söka och reservera böcker, låna om böcker, hitta biblioteken och se öppettider
 4. Kulturförvaltningen Stockholms stad, Kulturförvaltningen Region Stockholm, Statens Kulturråd, Sveriges författarfond samt vår publik. Integritetspolicy och personuppgifter För att vi ska kunna förse dig med information om vår verksamhet, hantera dina bokningar och samla in statistik behöver vi hantera vissa personuppgifter

Ingen åldersgräns för ateljéstöd Sv

 1. Utforska Stockholms historia med hjälp av Stadsmuseets samlingar och kunskap. Digitala Stadsmuseet I Digitala Stadsmuseet hittar du fotografier, konst, texter och dokumentation från Stadsmuseet
 2. Nytt ateljéstöd införs 15 oktober 2007 Posted by annaws in Kultur för fler. Tags: ateljéstöd, levande kulturliv, riktlinjer add a comment. Idag beslutade kulturnämnden att införa nya riktlinjer för ateljéstödet. De nya riktlinjerna innebär ett steg i riktning mot två viktiga kulturpolitiska mål; bättre villkor för konstnärer och ett levande kulturliv för stockholmarna
 3. Ateljébostadskön hanteras av Kulturförvaltningen i Stockholms stad, men förmedlingen av de lediga bostäderna sker via Bostadsförmedlingen. Ateljébostadskön - läs mer här. 121 07 Stockholm-Globen Org.nr. 556057-8303. Kundservice besök Palmfeltsvägen 5C Visa på kart
 4. I Stockholmsutställningen får du uppleva Stockholms historia i tre våningsplan, från år 1527 fram till idag. Vi har även tillfälliga utställningar som berättar om vår stad. Salongen är öppen för dig som vill forska på egen hand. Föreläsningar, samtal, visningar och stadsvandringar ger fördjupningar och reflektioner kring staden
 5. dre roll. Det är något som Reform Act tagit fasta på när de tog fram en kampanj på uppdrag av kulturförvaltningen i Stockholm och Stockholms stadsbibliotek
 6. Region Stockholm Kulturförvaltningen Stockholmsområdet Fler än 500 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Kulturförvaltningen. Lunds universitet. Anmäl profilen Info Min främsta drivkraft är.
 7. nen, Spårvägsmuseet, Strindbergsmuseet, Thielska Galleriet och.

Kulturförvaltningen - Region Stockhol

Kulturförvaltningen Region Stockholm. 22 augusti 2018 · Relaterade videor. 0:18 [KONST] Tidningsläsarna får ny plats. Kulturförvaltningen Region Stockholm. 309 visningar · 5 december 2020. 0:48. Upptäck historien - en app från Stockholms läns museum. Stockholms läns museum Stockholms läns museum är ett digitalt museum utan publika lokaler. Vi samarbetar ofta med andra vilket innebär att vi finns på plats i länet tillsammans med andra aktörer. Sedan januari 2021 är Stockholms läns museum en del av Region Stockholms kulturförvaltning. Leveransadress: Stockholms läns museum Region Stockholm Kulturförvaltningen Södermalmsallén 36 Kulturförvaltningen Region Stockholm, Stockholm. 4,2 tn gillar. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden i Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting Läsning Pågår Stockholm. Läsning Pågår Stockholm genomförs av Författarcentrum Öst i samarbete med kulturförvaltningen/Kulan och Medioteket/utbildningsförvaltningen. Alla skolor i Stockholm, kommunala såväl som friskolor, får subventionerade författarbesök för att väcka elevernas läslust, fantasi och nyfikenhet att utforska språket och utveckla berättandet Kulturförvaltningen Region Stockholm, Stockholm. 4 313 gillar · 88 pratar om detta · 246 har varit här. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden i Region Stockholm, tidigare Stockholms..

Kulturförvaltningen På Stockholms stads webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies Stockholms stad genom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem, trafikkontoret och kulturförvaltningen. I samarbete med Fastighetsägare i Järva, HSB, ByggVesta, centrumägare Fastpartner och Polisen. Uppdaterad 2021-05-14. Mer inom Rinkeby-Kista

Kulturförvaltningen Region Stockholm, Stockholm. 4 339 gillar · 15 pratar om detta · 246 har varit här. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden i Region Stockholm, tidigare Stockholms.. Kulturförvaltningen, Stockholms stad apr 2016 -nu 5 år 2 månader. Stockholm, Sverige Projektledare Grafikens Hus jun 2011 - apr 2016 4.

Kartläggning av aktörer inom - Region Stockhol

Lediga jobb - stockholm

Ateljé- och studiostöd - Kulturförvaltningen - Stockhol

Kulturnämnden - Stockholms sta

Ansökan om mindre/tillfälliga stöd - Stockhol

 • Robinhood Crypto staking.
 • MAX puzzel memory.
 • Underhållsplan förskola.
 • Hoeveel inwoners heeft Madrid 2021.
 • Durham herald sun classifieds.
 • Flyg Malaga Ryanair.
 • Köpa solceller från Tyskland.
 • Where to buy Polkadot coin Canada.
 • Somerset Capital Partners Apeldoorn.
 • Största ägare Klarna.
 • Myresjöhus Gryning.
 • Spirometri hemma.
 • Hyra hus med pool Smögen.
 • Kosten vermögensverwaltende GmbH.
 • Roger Federer salary.
 • Heimstaden Malmö.
 • Största ägare Klarna.
 • Kabelshop.nl kortingscode.
 • Office of Sorority and Fraternity Life.
 • Stenkista brygga.
 • Brownfield Fund.
 • GAS crypto price prediction.
 • XBT Provider Aktie.
 • Pi Network alternative.
 • How do you buy a satoshi.
 • ArcticZymes labull.
 • BE0170813936.
 • NNOX stock.
 • Mölndal galleria tävling.
 • Program manager vs project manager.
 • Excel OM.
 • Trade Republic Steueroptimierung.
 • BTCC bitcoin Reddit.
 • Bitcoin options expiry April.
 • Live Traders pdf.
 • Qase review.
 • Forex analysis software free download.
 • Läroplan för förskolan 2018 på engelska.
 • Muskmelon rate in Delhi.
 • Stellar prognose 2022.
 • De oranje methode Dragons' Den.