Home

Kallak Laponia

Kallak Update Placer

Kallak is approximately 34 kilometres outside of Laponia, at its closest point, and 13.6 square kilometres or 0.15 per cent the size of Laponia. For reference, Boliden's Aitik mine, Sweden's largest open pit, was established in 1966, some 30 years before Laponia was granted World Heritage status Laponia Kallak verks.omr. Ritad av. Johanna Ohgren, Hifab AB Datum: 26 okt 2016 Bakgrundskarta frin Metria SeSverige Vajmok 1275 .1828 .155 Kebnekaise Nikkaluokta 1094. Norrbottgns l Kirun Tor eål rnà 60 Kalixforsbron. mokk attis- tk'den '819 berget 12,5 utle 44,9 km Ska Kilometer 39,9 km 33,8 km KSlla: Modifierad efter Lánsstyrelsens GIS. Stäng Di Morgonkoll: Fed-besked ger stöd åt börserna.Nordea följer ECB-rekommendation, bopriserna fortsätter stiga i Sverige, New York kan öppna för legalisering av onlinebetting. Beowulf Mining påpekar i ett brev till regeringen att gruvprojektet Kallak inte ligger i Laponia. Detta apropå. Kallak ligger tre mil från världsarvets gräns och det vore otroligt märkligt om Unesco skulle säga nej och avföra Laponia från världsarvslistan på grund av det, säger Sven-Otto Littorin

Beowulf till regeringen: Kallak ligger inte i världsarvet

Kallak eller Gállok (på lulesamiska) är platsen för en järnmalmsfyndighet i Jokkmokks kommun i Lappland, belägen mellan byarna Björkholmen och Randijaur fyra mil västnordväst om Jokkmokk, på en ö i den reglerade Lilla Lule älv.Närmaste vattenkraftverk är Parki respektive Randi med regleringsmagasinen Parkijaure samt Randijaure.. Länsstyrelsen om Kallak: Hur Laponia påverkas fortfarande oklart. Lyssna från tidpunkt: Dela Publicerat onsdag 1 februari 2017 kl 10.5 Den 3 november 2020 gavs också Unesco World Heritage Centre möjligheten att inkomma med synpunkter på den ansökta bearbetningskoncessionen Kallak K nr 1 och eventuell påverkan på världsarvet Laponia. Utgångspunkten för regeringens handläggning är alltid att den ska ske snabbt, effektivt och utan att rättssäkerheten eftersätts DEBATT. Gruvdrift i Kallas är inte en lokal fråga. Både säkerheten för vattenkraft i Lule älv och världsarvet Laponia är hotade. En stor naivitet präglar för närvarande Sveriges gruvpolitik, skriver bland andra Styrelsen i Jåhkågasska Tjiellde Tvisten mellan Länsstyrelsen och Bergstaten om hur en eventuell gruva i Kallak skulle påverka världsarvet Laponia har fått Beowulfs aktie att rasa. Det rapporterar P4 Norrbotten

that Kallak has no direct impacts on Laponia. MI hands application back to the Government. 1) Bergsstaten (2015) Yttrande Dnr BS 22 -559 2013 2013 Exploitation Concession Application submitted Area of National Interest awarded to Kallak by SGU, protecting its minerals and metals from competing interests Den 28 april 2017 presenterade Beowulf en analys av de indirekta effekterna av en gruvdrift vid Kallak/Laponia med avseende på renskötsel och effekterna av transporter på Laponia. Analysen följer UNESCO s riktlinjer för genomförandet av en bedömning av värderingseffekter Over four years ago, in July 2016, when the Company was providing further information on the perceived impact of Kallak on Laponia, there were 1,052 UNESCO sites, including 814 cultural, 203 natural, and 35 mixed properties, in 165 states

Kallak - en debatt om Kallak och Laponia men även sa-mernas kultur och historia lyfts fram. Även gruvnäringen, minerallagen och konventioner förkla-ras. Till sist lyfts tidigare forskning och teorier som är relevanta för studien. 2.1 Sápm Inom kort avgör Bergsstaten frågan om brytningstillstånd för den omstridda järnmalmsgruvan i Kallak. Den planerade gruvan ligger utanför Laponia, men kan ändå komma att påverka världsarvet. Framför allt hotas renskötseln i området. Viktiga flyttleder skärs av och redan små ytor för vinterbete inskränks ytterligare

Gruvbolaget Jokkmokk Iron Mines AB har inte tillräckligt väl beskrivit hur en eventuell gruvbrytning i Kallak kommer att påverka världsarvet Laponia. Det. Världsarvet Laponia tar knappt någon skada av gruvbrytning i Kallak. Detta enligt en fördjupad konsekvensanalys av gruvbolaget Jokkmokk iron mines. - Vi har nu gjort allt som krävs för att. februari 17, 2017 - Nyheter - Tagged: gruva, kallak, laponia, världsarv - inga kommentarer Om gruvbrytningen i Kallak blir av riskerar Laponiaområdet att mista sin status som världsarvsstatus. Det menar Riksantikvarieämbetet, som nu anser att Beowulf minings gruva måste utredas ytterligare innan beslut kan fattas, rapportera Laponia är en av Europas sista vildmarker och klassat som Världsarv. Det finns långt framskridna planer på gruvdrift i närområdet. I Kallak några mil väster om Jokkmokk vill ett brittiskt bolag öppna en omstridd järnmalmsgruva. Den planeras utanför själva Laponia men riskerar att påverka världsarvet - framförallt renskötseln

En gruvetablering i Kallak skulle innebära att samebyn Jåhkågaskas hela existens sätts på spel, och därmed renskötseln i Sareks nationalpark och i förlängningen även världsarvet Laponia. Niklas Spik sitter i styrelsen för samebyn Bearbetningskoncession för Kallak Skriftlig fråga 2020/21:2797 av Mattias Karlsson i Luleå (M) inkomma med synpunkter på den ansökta bearbetnings-koncessionens Kallak K nr 1 eventuella påverkan på världsarvet Laponia. Stockholm den 18 maj 2021. Ibrahim Baylan Kallak/Gàllok HANNA ERIKSSON SARA MATTSSON KTH SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD. TRITA TRITA-ABE-MBT-18217 www.kth.se. Sammanfattning Gruvindustrin växer i norra Sverige och sedan början av 2000-talet har ansökningar om 6.3.5 Gruvan och Laponia. Projekt Kallak . Jokkmokk Iron Mines AB med säte i Solna - dotterbolag till Beouwulf Mining Plc. baserat i London Turismen och världsarvet Laponia får sig en knäck, också Jokkmokks goda rykte bland natur- och kulturälskare. Utsikt från berget Átjek mot Randijaur Tidigare i år uttryckte även Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet att bolagets ansökan om bearbetningskoncession inte tillräckligt belyser påverkan på världsarvsområdet Laponia, några mil bort. Gruvplanerna i Kallak har genom åren kantats av protester. Två samebyar protesterar mot de mångåriga planerna

Kallak represents only about 0.5 per cent of Jåhkågaska's available pasture lands, and Jåhkågaska's 4,500 reindeer make up less than ten per cent of the total number of reindeer that are present in Laponia over some part of the year Den lilla pentagonen uppe till vänster omsluter berget Ruovddevárre, innanför gränsen till i världsarvet Laponia. Ruotevare nr 1 är Beowulf Minings första undersökningstillstånd i Jokkmokks kommun. De mineraler bolaget vill undersöka är titan och järnmalm. Samma år, 2006, slår Beowulf ner klorna i Gállok/Kallak Kallak is 13.6 square kilometres, which is an area less than 0.15 per cent of Laponia's 9,400 square kilometres. Using terminology from the Guidelines, Kallak is not `in' Laponia. It is not situated within a `buffer zone' nor does it fall under any `management system' for Laponia Kallak's proximity to Laponia, its comparative scale, 0.15 per cent the size of Laponia, the fact that both Boliden and state-owned LKAB have mining operations closer than Kallak to Laponia, and in the case of Aitik, the mine was established thirty years before Laponia gained its World Heritage status, would lead any reasonable assessor to conclude that a mine at Kallak poses no threat to. Världsarvet Laponia tar knappt någon skada av gruvbrytning i Kallak. Detta enligt en fördjupad konsekvensanalys av gruvbolaget Jokkmokk iron mines. - Vi har nu gjort allt som krävs för att få en koncession, säger Beowulfs verkställande direktör Kurt Budge

Gruvfrågan i Kallak står still - nu kritiseras

Kallak - Wikipedi

 1. Bergsstaten sa ja till en järnmalmsgruva i Kallak - men beslutsunderlaget är för dåligt. Det anser länsstyrelsen som nu skickar ärendet tillbaka. Hur världsarvet Laponia skulle påverkas av en gruva är inte klargjort, tycker Länsstyrelsen. Striden fortsätter om Kallak, eller Gállok som är det samiska namnet. Den statliga myndigheten Bergsstaten bad länsstyrelsen om ett yttrand
 2. ing operations closer than Kallak to Laponia, and.
 3. Han pekar på att UNESCO dragit tillbaka statusen världsarv två gånger historiskt och i inget av fallen är effekten att likna med företagets projekt i Kallak. Sverige har också gruvor som ligger närmare världsarvet och som startades före att Laponia blev ett världsarv. Både Malmberget och Aitik är sådana exempel, skriver Budge

Länsstyrelsen om Kallak: Hur Laponia påverkas fortfarande

Laver och Kallak - gruvliga misstag. Vi åker i det vidsträckta landskapet väster om Älvsbyn i Norrbottens län, Kallaks påverkan på värdefulla naturmiljöer är oerhört negativ och Lule älv riskeras liksom världsarvet Laponia som kulturarv Det brittiska gruvbolaget Beowulf Mining har gått på ett bakslag i sitt kontroversiella försök att få börja bryta järnmalm i Kallak utanför Jokkmokk. Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) anser att bolagets ansökan om bearbetningskoncession inte tillräckligt belyser påverkan på världsarvsområdet Laponia, några mil bort Kallak is 13.6 square kilometres, which is an area less than 0.15 per cent of Laponia's 9,400 square kilometres. Using terminology from the Guidelines, Kallak is not 'in' Laponia. It is not situated within a 'buffer zone' nor does it fall under any 'management system' for Laponia Beowulf till regeringen: Kallak ligger inte i världsarvet Laponia. GöteborgsPosten - 10 nov 20 kl. 22:11 Förre ministern blir ordförande i omstritt gruvbolag. Vill starta gruvdrift i Kallak - regeringen och UNESCO utreder fara för världsarvet Laponia.. DI - 27 maj 20 kl. 08:2 Segt dilemma å va polis och ogilla eploateringarna

Länsstyrelsen Norrbotten (the CAB) had previously supported the economic case for Kallak. Comments were received from ICOMOS and IUCN in February 2016, and from Naturvårdsverket (NV) and Riksantivarieämbetet (RAÄ) in March 2017. NV and RAÄ confirmed that Kallak would have no direct impact on Laponia Jokkmokk Iron Mines ansökan avseende Kallak K nr 1 kom in till Bergsstaten under år 2013. Vid bergmästarens första prövning av ärendet hänsköts ärendet till regeringen på grund av att bergmästaren och länsstyrelsen gjorde olika bedömningar i ärendet. Den 30 juni 2016 beslutade regeringen att lämna tillbaka ansökan rörande Kallak K nr 1 till bergmästaren för ny behandling Det är nog en definitionsfråga. Att påstå att majoriteten av Jokkmokksborna aldrig lämnar samhället är nog inte riktigt sant. Var vänlig och läs brigas inlägg i denna tråd igen. Du har nog inte uppfattat vad hon säger. Jag är rätt så övertygad om att Kebne skulle vara ganska lite besökt om..

Länsstyrelsen i Norrbottens län har nu yttrat sig över Bergsstatens remiss angående bearbetningskoncession för Kallak inom Jokkmokks kommun.I princip bollar länsstyrelsen tillbaka frågan till Bergsstaten utan att besvara den: Det finns inget lagstöd för länsstyrelsen att bedöma verksamhetens påverkan på världsarvet Laponia On 27 March 2017, the Mining Inspectorate received comments and opinions from the Swedish National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet, RAÄ) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket, NV), with respect to the Company's application for an Exploitation Concession for Kallak North, and the interaction of Kallak and Laponia Bakslag för Beowulfs gruvplaner i Kallak Det brittiska gruvbolaget Beowulf Mining har gått på ett bakslag i sitt kontroversiella försök att få börja bryta järnmalm i Kallak utanför Jokkmokk. Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) anser att bolagets ansökan om bearbetningskoncession inte tillräckligt belyser påverkan på världsarvsområdet Laponia, några mil bort Länsstyrelsen anser att frågan om världsarvet och Laponia måste utredas innan man kan ta ställning till bolagets ansökan. Därför skickar man tillbaka frågan till Bergstaten. Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet yttrar sig inte heller i den här omgången av ärendet som har utretts av myndigheterna sedan 2013 Kallak is about 34 km outside of Laponia, at its closest point, and 0.15% the size of Laponia. Beowulf highlights that Boliden's Aitik mine, in Sweden, was established in 1966,.

Gruvkonflikten i Kallak utanför Jokkmokk sträcker sig flera år har nyligen bett UNESCO att titta på om järnmalmsprojektet i Kallak kommer att ha en effekt på världsarvet Laponia Bakslag för gruvbolags Kallak-planer. anser att bolagets ansökan om bearbetningskoncession inte tillräckligt belyser påverkan på världsarvsområdet Laponia, några mil bort

Laponia – ett hotat världsarv – Sveriges Natur

Kallak: S-toppar tas i örat - av landshövdingen. Det låsta läget i Kallakfrågan får nu alltfler politiker att reagera. Länsstyrelsen anser att påverkan på världsarvet Laponia fortfarande inte är utredd och hänvisar till Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket Kallak is about 34 km outside of Laponia, at its closest point, and 0.15% the size of Laponia. Beowulf highlights that Boliden's Aitik mine, in Sweden, was established in 1966, some 30 years. Beowulf börjar borra i Kallak till hösten Brittiska bolaget Beowulf Mining meddelade på onsdagkvällen att man påbörjar borrningar till hösten på Kallak-området Poliser släpar bort gruvmotståndare i Kallak/Gállok utanför Jokkmokk sommaren 2013. Foto: Henrik Blind . för att få en snabb och rättssäker process för alla inblandade och Johan Antti menar att påverkan på Laponia kräver en särskild process och är en fråga för Unesco Nyheter om Kallak-gruva från den svenska pressen. Vi samlar nyheter om Kallak-gruva från över 100 svenska källor. Kallak-gruva Själva gruvan i Kallak planeras inte i något naturskyddat område och platsen har inga kända höga naturvärden, men en etablering av en gruva lägger grunden för fortsatt och expanderad gruvdrift i en trakt där en stor satsning gjorts på Sveriges största naturskyddade område, världsarvet Laponia, baserat på både natur- och kulturvärden

Kallak Norra - riksintressen i konflikt Den första fallstudien gäller en ansökan om koncession för gruvdrift i Kallak, Jokkmokks kommun. I området finns stora naturvärden, inte minst världsarvet Laponia fyra mil från den tilltänkta gruvan. Platsen är också viktig för rennäringen vintertid och en gruvetablering skull I Gállok (Kallak) väster om Jokkmokk vill ett brittiskt bolag öppna en omstridd järnmalmsgruva. Planerna på en gruva i Gállok hotar både renskötseln och den biologiska mångfalden. Nu skriver vi till regeringen för att stoppa gruvan

Tillståndsprövningen gällande Kallak och Laver

Kallak är beläget ca 10 mil från Sarek och alldeles på gränsen till världsarvet Laponia. Området är rikt på färskvatten, här finns fortfarande orörda skogspartier och skägglav - en indikator på hög luftkvalitet - växer överallt Nej till gruva i Kallak - igen att bolagets ansökan om bearbetningskoncession inte tillräckligt belyser påverkan på världsarvsområdet Laponia, några mil bort. - Ett väldigt glädjande besked för oss som sett riskerna med det här projektet Frågan i sig om Kallak väntar på ett svar från Unesco, eftersom världsarvet Laponia kan påverkas av gruvbrytningen, även om den ligger utanför dess gränser. - Det är ändå tre och en halv mil mellan gruvan och Laponia. Jag har ingenting emot Unescos prövning av den saken Järnbrytningen i Kallak nordväst om Jokkmokk påverkar världsarvet Laponia på ett sätt som fått såväl Unesco som Naturvårdsverket att uttrycka oro. Området är en central del av flera samebyars renbetesmarker, och om en gruvdamm havererar i Kallak hotas säkerheten för vattenkraften i Lule älv

Gruva i Kallak är ett hot mot vattenkraften Sv

Myndigheterna vill att länsstyrelsen ska samråda med

Laponia har tilldelats värdsarvsstatus på grund av: Criterion(iii): Renskötsel som spänner tillbaka till «an early stage in human economic and social development Criterion(v): Hur man använder marken i Laponia («a cultural landscape reflecting the ancestral way of life of the Saami people) Brittiska gruvbolaget Beowulf Mining har stött på motgångar i försöket att inleda brytning av järnmalm i Kallak utanför Jokkmokk Kulturlandskapet Laponia; Sveriges ömmaste punkt; Media Intervjuteknik. Ställ RÄTT fråga - Sawatskys intervjumetodik; Bloggers and online commenters renew media criticism in Kenya and South Africa; Historia. C-uppsats: We all, white or black, are Men. S:t Barthélemy 1820-1839. B-uppsats: Motståndets metoder. Öfre Slottsgatans Byalag Kallak is 13.6 km 2 compared with Laponia's 9 400 km 2 and, at its closest point, Kallak is almost 34 km away from Laponia. Our studies into reindeer herding support the case that mining and.

Aktieras efter beskedet om Kallak SVT Nyhete

Bakslag för gruvbolags Kallak-planer. bör dock bedömas i relation till de för Laponia utpekade värdena även ifråga om naturvärdena, skriver RAÄ i sitt yttrande enligt Veckans Affärer. Två samebyar protesterar mot de mångåriga planerna och RAÄ hänvisar till renskötseln i Laponia Kallak 2013 Kallak 2013 Kallak 2025? Ojnaremyr 2025? Ojnaremyr 2013 Kallak 2025? Ojnaremyr 2013 Ojnaremyr 2025? Urbergsgruppens Gruvmemory Innehåller 32 brickor För 2-4 motståndare Passar alla åldrar Gör det själv instruktion 1.Printa 2-sidigt,format A4 (Använd gärna fotopapper) 2.Skär eller klipp längs de streckade linjern In addition, Kallak is not included in any Management System for Laponia as described in Section 111 of the Guidelines. Using the Guidelines terminology, it is neither 'in' Laponia nor within a. On 2 December 2016, the company provided the CAB with a paper on the interaction of Kallak and Laponia, matters regarding Laponia's World Heritage Status and Heritage Impact Assessments

bearbetningskoncession Kallak K nr 1 till regeringen för prövning. Beskrivning av koncessionsområdet måste kompletteras med information om påverkan på världsarvet Laponia, då detta inte tillräckligt belysts. De anser att en bedömning av hur världsarve Trots regeringens snudd på decennielånga handlingsförlamning, Covid-19, minskat engagemang från prospekteringsföretag, gruvbolag, gruvlobby och gruvkramare i allmänhet, växer motståndet mot gruvplanerna i Gállok/Kallak fem mil väster om Jokkmokk, vid Lilla Lule älv. Också många medborgarna i Jokkmokks kommun, som tidigare. Read. Denna hemsida tillkom på grund av ilska. En ilska som rann över av ett uttalande som fälldes under en internationell gruvkonferens i Stockholm. Där redogjorde representanter för Beowulf Mining (Jokkmokk Iron Mines AB) för sina planer med brytning av järnmalm i ett cirka 4,5×5 kilometer stort dagbrott vid Gállokjávrre (kallat Kallak) fem mil väster om [&helli Nytt hopp för gruvmotståndet i Kallak. Miljöförsvararen Nonhle Mbuthuma: Ingenting löser sig om jag flyr Grusade förhoppningar för Gállok Gotlands grundvatten borde skyddas - Emma Lundström svarar på SGU:s kritik. Staten och gruvindustrin sitter i samma båt. Hotet hänger över Máxima Acuñ

Kallakfrågan skickas tillbaka till regeringen - Sameradion

Beowulf presenterar ny analys av miljökonsekvenser för

This vision included a minimal environmental footprint with no significant impact on Laponia, which covers 940 000 ha, and which, at its closest boundary, is situated about 40 km from Kallak. The company also hoped to establish ways to work with the reindeer herding communities, protecting their way of life and livelihoods, while creating new opportunities for the local community As announced previously, Beowulf registered applications for these licence areas with the Mining Inspectorate in October 2011 and, together with the pre-existing Kallak nr1, Parkijaure nr2 and Parkijaure nr3 licences, they form a large and potentially new mining province covering approximately 156.1km2, preliminarily defined by Beowulf's management as the Jokkmokk Mining District

Beowulf: Kallak Update Analysguiden - Analys, Börs

Beowulf (AIM: BEM; AktieTorget: BEO), the mineral exploration and development company, focused on the Kallak magnetite iron ore project and the Åtvidaberg polymetallic exploration licence in. Det är en knäckfråga även i Kallak-fallet. Enligt samebyarna kommer gruvan att leda till avskurna vandringsleder för renarna och försvåra renskötseln avsevärt, vilket i sin tur kan påverka Laponia där renarnas närvaro är en del av världsarvet. Gruvbolaget anser inte att effekterna kommer att bli sådana. (TT

Bergsstaten får bakläxa om Kallak - Nyhetsmagasinet Syre

Det pågår en blockad mot det planerade dagbrottet i Gállok (Kallak) i Jokkmokk. Vill ni vill veta mer är ni varmt välkomna att komma och träffa oss! This entry was posted in Gruvhelvete and tagged Beowulf Mining , blockad , gallok , Gállokjávrre , Jokkmokk Iron Mines AB , kallak , Laponia on July 1, 2013 by kolonierna In addition, Kallak is not included in any Management System for Laponia as described in Section 111 of the Guidelines. Using the Guidelines terminology, it is neither 'in' Laponia nor within a buffer zone, as none exists. Also, it would seem unreasonable to suggest that Kallak is a 'proposed intervention'

Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Kallak är: Samer, Jokkmokk, SvD Premium och Gruvor Kallak's proximity to Laponia, its comparative scale, 0.15 per cent the size of Laponia, the fact that both Boliden and state-owned LKAB have mining operations closer than Kallak to Laponia, and in the case of Aitik, the mine was established thirty years before Laponia gained its World Heritage. Beowulf Mining PLC 24 February 2017 24 February 2017 Beowulf Mining plc (Beowulf or the Company) Kallak North... 04/05/2018 00:00:56 Cookie Policy +44 (0) 207 0700 961 Free Membership Login Monito Beowulf Mining PLC Kallak North Exploitation Concession Update. 01/02/2018 7:00am UK Regulatory (RNS & others) Beowulf Mining (LSE:BEM) Historical Stock Chart. From Jan 2018 to Jan 2021. TIDMBEM

Laponia - ett hotat världsarv - Sveriges Natu

Ansökan om bearbetningskoncession i Kallak har hamnat i långbänk, där ärendet studsar mellan myndigheterna Länsstyrelsen i Norrbotten och Bergsstaten. Nu kommer är även fler myndigheter som Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket inblandande, gällande relationen mellan eventuell gruvbrytning i Kallak och världsarvet Laponia Beowulf Mining Kallak News. Beowulf-ordförande skriver till Baylan, tar upp Kallaks vikt för Jokkmokk och gröna omvandlingen (Finwire) 2021-04-20 08:45 Littorin påpekar att bolaget fick ett besked från Baylan i slutet av september 2019 om att ett beslut var på väg Beowulf Mining PLC . 27 November 2020 . 27 November 2020 .Beowulf Mining plc (Beowulf or the Company) Kallak Update From the perspective of the Laponiatjuottjudus, the prospect of a mine in Kallak/Gallok had everything to do with Laponia. The mine and its associated infrastructure would be situated in the middle of the narrow strip of land that make up the land for movement and grazing of the reindeers of the Sami village Jåhkågasska tjielldes - one of the nine Sami villages in Laponia Det handlar om Laver utanför Älvsbyn, som ligger i Semisjaur Njargs samebys vinterbetesområde, och Gállok (Kallak) utanför Jokkmokk, som ligger i Jåhkågasska samebys åretruntmarker, intill världsarvet Laponia Länsstyrelsen i Norrbotten säger ännu en gång nej till det brittiska gruvbolaget Beowulf Minings ansökan om bearbetningskoncession i Kallak utanför Jokkmokk.(TT

Kallak Update - Beowulf - Cisio

Från medlemsbladet höst 2013- vinter 2014 Ledare: nej till gruvan eller nej till gruvor? Miljö SNF:s kompetens borde handla om gruvnäringens miljökonsekvenser. Det visade sig inte vara så lätt att finna information och förstå den, i alla fall för undertecknad. Men under höstmarknaden besökte Arne Müller Jokkmokk och föreläste om sin bok Smutsiga miljarder som [ conflicts of Kallak and Rönnbäck were used as the main objects of study for this paper. Qualitative research, including interviews and document analysis, samedrivna världsarvet Laponia, eller då det är relevant som argument, för samer och/eller lokalbefolkning, i sin konflikt mot gruvetableringar

Bakläxa för gruvbolag i Kallak - Sameradion & SVT Sápmi

Laponia är det stora natur- och kulturområde i Lappland som utsetts till världsarv av Unesco s tillgångar är inte så stora som man trott och Kallak är den största obearbetade. Häng med oss på en filmkväll om klimaträttvisa under den samiska nationaldagen 6/2! För mer info om filmvisningen (via zoom)..

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik - HDSameby i protest mot Bergsstaten | SVT Nyheter
 • Sto hexa b.
 • Angav stråldos förr.
 • ING alarmlijn vacatures.
 • Bli rik på aktier snabbt.
 • Hack typer.
 • Vitalik Buterin about me.
 • Lågande förälskelse synonym.
 • Tutar det upptaget om man är blockad.
 • Real credit card numbers.
 • Wifi wachtwoord veranderen Caiway.
 • NyföretagarCentrum Söderhamn.
 • SparkPoint partnership.
 • Expert Option withdrawal problems.
 • Vipon.
 • Vitra Panton chair.
 • Belastingdienst kinderopvangtoeslag affaire.
 • DMA Telephone Preference Service.
 • CDG Capital Bourse.
 • Заработок на криптовалюте с нуля.
 • Easy crypto Nigeria.
 • Projektledarcertifiering.
 • Wygraną Bitcoin.
 • Hashflare lawsuit.
 • The Bitcoin Standard Amazon uk.
 • Facings tanden kosten Turkije.
 • Alpha Motor stock symbol.
 • Maggie Otis kommer från.
 • EMC com login.
 • Black hole picture size in gb.
 • 0x mining calculator.
 • Hockey souvenirer.
 • CHP energy.
 • NSG Instagram.
 • Vart finns kobolt.
 • Nordea Swish problem.
 • Hittar inte aktie på Avanza.
 • Ali B afgetraind.
 • Byggfel bostadsrätt.
 • Pool Växjö.
 • Hitta mäklare Kalmar.
 • Mursten.